Toidukulu päevamaksumus

HEAD LAPSEVANEMAD!

Seoses toidukulu päevamaksumuse ühtlustamisega Järva valla lasteaedades on alates 1.aprillist toidukulu päevamaksumuseks 1,50 eurot.

Alus: Imavere Lasteaed Mõmmi hoolekogu 03.03.2021 koosoleku nr 4 otsus ja Imavere Lasteaed Mõmmi direktori 01.04.2021 käskkiri nr ILM 1-2/2021/1

COVID-19 leviku tõkestamise meetmed

Head lapsevanemad!

Lähikontaktide vähendamiseks ja koroonaviiruse leviku tõkestamiseks palume võimalusel lapsed koju jätta.

Järva Vallavalitsuse 10.03.2021 nr 120 korraldusega “Ajutine vabastamine lasteaia osalustasu maksmisest” vabastatakse lapsevanemad perioodil 11.03. – 11.04.2021 lasteaia osalustasu maksmisest, kui nad kogu nimetatud perioodi vältel lasteaiateenust ei kasuta.

Kriisikomisjoni otsused 09.03.21 seisuga Järva vallas:

* Alates 11. märtsist on Järva valla kõik koolid, ka Koeru muusikakool vähemalt kuu aega distantsõppel. Koroonaviiruse leviku tõkestamise piiranguid arvestades tohib koolis viibida õppija, kes vajab hariduslikke tugiteenuseid, konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks või osaleb praktilises õppes, teeb eksameid või teste.

*Järva valla kriisikomisjon soovitas lastevanematel võimalusel koju jätta ka lasteaialapsed, kuid kõik lasteaiad jäävad avatuks. Vallavalitsus otsustab homsel koosolekul lastevanemate lasteaia kohatasust vabastamise 11. märtsist kuni 11. aprillini.

*Alates 11. märtsist on kõik Järva valla võimlad, spordihooned ja jõusaalid suletud. Samuti on suletud kõik kultuuriasutused, noortemajad ning ei toimu ka mingeid huvitegevusi.

Muuseumide välialadel tohib viibida 2+2 liikumisreeglit järgides arvestusega, et piiratud ruumiga ala täitumus ei tohi olla rohkem kui 25 protsenti.

*Raamatukogud on avatud, kehtib maski kandmise kohustus. Kohapeal on lugemine keelatud.

*Järva valla hooldekeskused Aravete Hooldekeskus, Koeru Hooldekeskus ja Ahula Pansionaat on külastajatele suletud.

*Väljas liikumine on lubatud 2+2 reegleid järgides.

Kriisikomisjon paneb kõigile lastevanematele südamele, et lapsed ei koguneks õues kampadesse.

*Avalikud saunad on suletud.

*Kauplused on alates 11. märtsist suletud. Piirang ei kehti toidukauplustele, apteekidele, kauplustele, kus müüakse abivahendeid ja meditsiiniseadmeid, telekommunikatsiooniettevõtete esinduste müügikohtadele, optikapoodidele, lemmikloomapoodidele ega tanklatele.

*Toitlustusettevõtetel on lubatud ainult toitu kaasa müüa.

*Teenindusettevõtted (näiteks juuksuri- ja ilusalongid) tohivad oma tegevust jätkata, kuid rangemaks muutub ruumitäitumuse piirang, mida alandatakse 50lt protsendilt 25le protsendile. Järgida tuleb kõiki koroonaviiruse leviku tõkestamise reegleid: 2+2 reeglit, maskikandmist, desinfitseerimisnõuete täitmist vastavalt terviseameti juhistele.

Kehtivad piirangud Vabariigi Valitsuse poolt on leitavad aadressilt  www.kriis.ee/et/kehtivad-piirangud-ja-nende-leevendused.

Järva valla kriisikomisjoni otsused on leitavad aadressilt https://jarvavald.kovtp.ee/covid-19-info

 Muud teated:

 • Käitumisjuhised ja trükised leiad siit: https://www.kriis.ee/et/koroonaviiruse-trukised
 • Nõude 2+2 täitmine:üheskoos tohib liikuda kuni kaks inimest ning teistega tuleb hoida vähemalt kahe meetrist distantsi, siseruumides tuleb tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu;
 • Kaitsemaskide ja muude isikukaitsevahendite kandmine avalikus ruumis on kohustuslik;
 • Viiruse kohta leiad rohkem infot siit: https://www.kriis.ee/et

Aprillikuu sündmused

NELJAPÄEV, 1.APRILL   “MUNA ON TARGEM KUI KANA” (rahvamänguhommik)

19. -23. APRILL   “LAPS LIIGUB, SÜDA RÕÕMUSTAB” (kevadine liikumisnädal)

JÜRIKUU    MUUSEUMITUND (rahvakalendri tähtpäevad)

KÕIK ETTEVÕTMISED  ON RÜHMASISESED!                                                                                                                                                                                 

                     

Jõulutervitus

Jõuluõhtuks küünlasära,
mis ei hingelt kustu ära!
Helisevat aastat uut,
tervist, õnne hästi suurt!
Tähesära, lumevalgust,
mitme uue rõõmu algust
hüüame teil hästi valjult –
uuel aastal õnne palju!

Armsad sõbrad, kaunist jõuluaega ja head uut aastat teile kõigile!

Teadmiseks lapsevanemale – lapse vastuvõtt ja kojuminek

SEOSES KOROONAVIIRUSE LEVIKUGA RIIGIS TULEB ARVESTADA JÄRGMISTE MEETMETEGA

 • VÕÕRASTE JA LASTEVANEMATE SISENEMINE LASTEAIA HOONESSE EI OLE AKTSEPTEERITUD!
 •  ERANDKORRAS SISENEMINE TOIMUB EELNEVAL KOKKULEPPEL NING MASKI KANDES.
 • LAPSE VASTUVÕTT/ÜLEANDMINE TOIMUB LASTEAEDA TOOMISEL RÜHMA TERASSIL JA KOJUMINEKUL RÜHMA TERRASSIL VÕI SIIS LASTEAIA ÕUEALAL. TÄPSEMAD KOKKULEPPED SÕLMIDA ÕPETAJATEGA!
 • RÜHMADE TELEFONINUMBRID: KAISUMÕMM – 56095725, MÜRAMÕMM – 53627720, MARUMÕMM – 58519850.
 • VAJADUSEL ÜHENDUST VÕTTA TEL. 5232408 (HEIDI).

HOOLIGEM ÜKSTEISEST NING PÜSIGEM TERVED!

Koroonaviiruse tõkestamise ennetusmeetmed

 KOROONAVIIRUSE TÕKESTAMISE ENNETUSMEETMED IMAVERE LASTEAIAS

Igapäevaelu korraldamisel juhindume eelkõige COVID-19 leviku tõkestamise olulistest ennetusmeetmetest Järva valla haridusasutustes, samuti terviseameti, teadus- ja haridusministeeriumi ning Vabariigi Valitsuse meetmetest ja soovitustest.

 • TAGATUD ON KÄTE DESINFITSEERIMISVAHENDI KÄTTESAADAVUS LASTELE, PERSONALILE, LAPSEVANEMATELE, KÜLALISTELE. VAHENDI KOHAD RÜHMADES ON MÄRGISTATUD. HOONE FUAJEESSE ON PAIGALDATUD KONTAKTIVABA KÄTE DESINFITSEERIMISJAAM.
 • HOMMIKUTI LASTEAEDA SAABUDES PESEVAD LAPSED JA TÖÖTAJAD ENNE RÜHMARUUMI SISENEMIST KÄSI. KÄTEPESULE PÖÖRATAKSE SUURT TÄHELEPANU TERVE PÄEVA VÄLTEL. KÄTEPESU KOHTADE JUURDE ON PAIGALDATUD KÄTEPESU PLAKATID VÕI LASTEPÄRASED ILLUSTREERIVAD PILDID.
 • LAPSEVANEMATEL ON PALUTUD ILMA MÕJUVA PÕHJUSETA RÜHMARUUMI MITTE SISENEDA. ERANDKORRAS SISENEMINE TULEB EELNEVALT KOKKU LEPPIDA, SISENEMISEL  DESINFITSEERIDA KÄED JA KANDA MASKI.
 • VIIRUSE LEVIKU SUURENEMISEL KORRALDADA LASTE VASTUVÕTT/ÜLEANDMINE VÄLJASPOOL RÜHMARUUME – RÜHMA ESISEL TERRASSIL VÕI ÕUEALAL.
 • MÄNGUASJADE KAASATOOMINE ON KEELATUD.
 • IGAPÄEVASELT TOIMUB RUUMIDE JA PINDADE MÄRGKORITUS (RIIETUSRUUMIDES NING TUALETTRUUMIDES 3 KORDA), KORD NÄDALAS MÄNGUVAHENDITE PUHASTAMINE/PESEMINE. TOIMUB REGULAARNE RUUMIDE TUULUTAMINE.
 • LASTEAIA SISEÜRITUSED (RAHVAMÄNGUHOMMIKUD, MÄNGUPEOD JNE) TOIMUVAD HAJUTATULT, ENAMASTI RÜHMADE KAUPA. AVALIKUD ÜRITUSED (NT VANAVANEMATE JA LASTE PIDU, JÕULUPIDU KOOS VANEMATEGA) JÄETAKSE ÄRA.
 • PERSONAL VÄLDIB LÄHIKONTAKTE.
 • VÕIMALIKULT PALJU VIIBITAKSE ÕUES.
 • TAGATUD ON KAITSEMASKIDE JA KINNASTE KÄTTESAADAVUS PERSONALILE.
 • VARUTUD ON PIISAVALT DESINFITSEERIMISVAHENDEID (KÄTEHÜGIEEN, KORISTUS).
 • ÕPETAJAL ON ÕIGUS HAIGUSNÄHTUDEGA LAST LASTEAEDA MITTE VASTU VÕTTA.
 • LAPSE HAIGESTUMISE KORRAL LASTEAIAS TEAVITATAKSE VIIVITAMATULT LAPSEVANEMAT. LAPS ERALDATAKSE KAASLASTEST NING TA JÄÄB KUNI LAPSEVANEMA SAABUMISENI TÄISKASVANU VALVE ALLA.
 • DIREKTORIL ON ÕIGUS HAIGUSNÄHTUDEGA TÖÖTAJAT TÖÖLE MITTE LUBADA.
 • TÖÖTAJA HAIGESTUMISEL KORRAL LASTEAIAS TEAVITAB TÖÖTAJA DIREKTORIT, LAHKUB TÖÖLT NING KONSULTEERIB PEREARSTIGA.
 • LAPSEVANEMATELE JA PERSONALILE JAGATAKSE OLULIST INFOT (JUHISED, SOOVITUSED JNE) KODULEHE, FACEBOOKI, ELIISI, INFOTAHVLITE, PABERKANDJATE VAHENDUSEL, SAMUTI SUUSÕNALISELT.
 • COVID-19 HAIGUSJUHTUMI KORRAL TEAVITAB ASUTUSE JUHT VIIVITAMATULT JÄRVA VALLA ABIVALLAVANEMAT: TIINA ORASTE, TELEFON 5053525, tiina.oraste@jarva.ee.

LAPSE VÕI TÖÖTAJA HAIGESTUMINE

COVID-19 on uue koroonaviiruse SARS-CoV-2 poolt põhjustatud viirushaigus. Koroonaviirus levib silmale nähtamatute piiskadega, mida nakatunud inimene levitab hingates, rääkides, köhides või aevastades. Samuti levib viirus pindade kaudu, mida nakatunud inimene on puudutanud või millele on nakkusega piisakesed sattunud. Koroonaviirusega nakatunud inimestel on kõige sagedamini üks või mitu järgmistest sümptomitest: palavik, kuiv köha, väsimus, röga, hingamisraskused, lihas- ja liigesvalu, kurguvalu ja peavalu. Kõige sagedamini esinevad palavik, köha ja hingamisraskused. Haiguse peiteperiood on 2 kuni 14 päeva, keskmiselt 5 päeva. Oluline on hoida inimeste vahelised kontaktid minimaalsed.

Infot COVID-19 kohta: https://www.kriis.ee/et, https://www.ee/et/koroonaviiruse-abc

Lapse haigestumine

Kui lapsel avalduvad lasteaias viibimise ajal respiratoorsed sümptomid (köha, palavik, nohu vm), siis tuleb laps isoleerida. Haiguskahtlusega lapsega kokku puutuvate inimeste arv viia miinimumini. Isoleeritud lapsele peab olema tagatud järelevalve kuni vanem lapsele järele tuleb. Kui lapse terviseseisund enne vanema kohale jõudmist silmnähtavalt halveneb, helistada 112.

Töötaja haigestumine

Lasteaias kohapeal haigestunud töötaja peab COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks ette panema kaitsemaski, teavitama haigestumisest direktorit/kolleegi ning lahkuma esimesel võimalusel lasteaiast. Haigestumisjuhtumi puhul tuleb konsulteerida perearstiga või helistada perearsti nõuandetelefonile ning käituda vastavalt juhistele.

Tegutsemine Covid – 19 diagnoosi korral

Lapsevanem, lasteaia töötaja või Terviseamet teavitab lasteaeda, kui COVID-19 kahtlus on leidnud kinnitust. Lasteaed teavitab juhtunust selle rühma liikmeid ja vanemaid. Teavituse koostamisel tuleb olla delikaatne, mainimata haigestunu nime jm andmeid, mis teda äratuntavaks teeks.

Terviseameti regionaalosakond võtab lasteaiaga ühendust ja teavitab kinnitatud COVID-19 diagnoosist ning selgitab välja inimesed, kes olid haigestunuga sümptomaatilisel perioodil lähikontaktis. Lasteaed osutab kaasabi.

Lähikontaktseid teavitab Terviseamet ning nad peavad jääma koju isolatsiooni 14 päevaks ning jälgima hoolikalt oma tervist. Ülejäänud lasteaia töötajad ja lapsed võivad jätkata oma tavapärast elu, kuid peaksid hoolikamalt jälgima oma tervist.

Kui mõnes rühmas tuvastatakse haigestumine, siis läheb haigestunuga kokku puutunud rühm kaheks nädalaks karantiini.

Kui õpetajal tuvastatakse COVID-19, siis temaga lähikontaktis olnud õpetajad ja lapsed jäävad kaheks nädalaks karantiini.

Lähikontaktiks loetakse olukorda, kus täiskasvanu või laps:

 • elab samas majapidamises COVID-19 haigega;
 • on olnud otseses füüsilises kontaktis COVID-19 haigega (nt kätlemine), vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel; ·
 • on olnud otseses kontaktis COVID-19 haige eritistega ilma kaitsevahendeid kasutamata (nt on peale köhitud, aevastatud, kasutanud viirusekandja salvrätti paljaste kätega);                                             ·
 • on viibinud COVID-19 haigega ühes ruumis (nt rühmaruumis, saalis jne) vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel.

COVID-19 diagnoosi kinnituse korral peab koheselt sulgema ruumid, kus COVID-19 viiruse positiivse diagnoosi saanud laps või töötaja on viibinud.

Nimetatud ruumides viiakse läbi kõikide pindade desinfitseerimine (sh uksekäepide, prügikast ja kraanisegisti, lauad jne) vastavalt Terviseameti puhastus- ja desinfitseerimise soovitustele. Ruumid on lubatud avada 48 tunni möödudes ruumide sulgemisest tingimusel, et ruumide nõuetekohasest desinfitseerimisest on möödunud vähemalt 6 tundi. Kui pole võimalik kindlaks teha pindu ja ruume, mis võivad olla COVID-19 viirusega saastunud, tuleb hoone sulgeda 72 tunniks.

Laps või töötaja võib lasteaeda naasta siis, kui perearst on tunnistanud ta terveks.

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse alusel otsustab nakkushaiguse epideemilisest levikust tuleneva ohu üle Terviseamet talle laekuvate andmete alusel. Kui haridusasutuse piirkonnas on tuvastatud kohapealne COVID-19 levik, annab tegutsemissuuniseid Terviseamet ja maakondlik kriisikomisjon, lähtudes piirkonna epidemioloogilisest olukorrast. Sama seadus ütleb, et lasteaia pidaja võib ajutiselt sulgeda enda juhitava asutuse, kooskõlastades selle Terviseametiga.

Töötajate asendamine

Töökorraldust ja töötajate asendamist koordineerib direktor. Tema haigestumise korral koordineerib tööd õpetajate seast määratud asendaja.

Teabevahetus

Teabevahetuseks kasutatakse lasteaia kodulehte, Eliisi- i keskkonda, Facebooki, teateid välisuksel. Meediapäringutele vastab ainult lasteaia direktor, kes annab pidajaga või Terviseametiga kooskõlastatud infot.

Kontaktid

Direktor Heidi Arula –  5232408

Õpetaja Ülle Laarmaa – 55609544

Õpetaja Lilian Okas – 58309417

Olulised kontaktid väljaspool lasteaeda

Perearsti nõuandetelefon 1220

Koroonaviiruse infotelefon 1247

Hädaabinumber 112

HOIA mobiilirakenduse  www.hoia.me abil saad kiiresti teada võimalikust lähikontaktist!

LASTEAIAS KÄIVAD VAID TERVED LAPSED, PERSONAL, VANEMAD – HAIGUSNÄHTUDEGA TULEB KOJU JÄÄDA!

HOOLIGEM ÜKSTEISEST NING PÜSIGEM TERVED!