Eesti keele kaunis kõla

NAGU KAUNIS HELI KANDLEKEELEST,                                                                                                                  

NAGU LÕOKSE LÕKSUV HÄÄL,   

NAGU LAULUD LINNU LAHKEST MEELEST,                                                                                         

NAGU KELLAKÕLIN AASA PÄÄL –                                                                   

SÜDA SULAB, MÕNUL MÕLGUB MEEL –                                                                                     

KÕLAB KÕRVU, EESTI EMAKEEL.                                                                                                               

/K.A.Hermann/                                                                                                          

HEAD LAPSED JA LAPSEVANEMAD!

EESTI KEEL ON KAUNIS KEEL. MILLISED ON TEIE PERE ARVATES 3 KAUNIMAT SÕNA?

ANDKE OMA PANUS KA UUDISSÕNADE TEKKELE – MILLEGA VÕIKS ASENDADA NÄITEKS SÕNAD

LAPS, PERE, LASTEAED.

PALUN PANGE KÕIK NEED SÕNAD PABERILE (A4 FORMAAT) KIRJA. LISAVÄÄRTUSENA  VÕIB SÕNA TÄHENDUST KA JOONISTUSEGA ILLUSTREERIDA!

OOTAME TEIE TÖID REEDEKS, 15.MÄRTSIKS!

OOTAME KÕIKI PERESID AKTIIVSELT OSALEMA!