Lapse lasteaeda toomine ja sealt lahkumine

HEAD LAPSEVANEMAD!

Alates käesolevast õppeaastast ei toimu Imavere lasteaia laste iseseisvat bussiga lasteaeda tulekut, vaid vanem  toob lapse lasteaeda isiklikult ja viib lapse sealt ka isiklikult ära, v.a kui lapse rühma õpetajaga on kokku lepitud teisiti.

Alus: Järva Vallavalitsuse 23.10.2018 nr 9 määrus „Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord“ § 15 „Lapse lasteaeda toomine ja sealt lahkumine“ lõige 1.