Juubelitervitus

EESTIMAA   
H.Vilep

PEIPSI ÄÄREST SAAREMAANI,                                                                                                                              

LÄTI PIIRIST MERENI,                                                                                                                

IGAST LAPSEST PUNAPÕSKSEST                                                                                                 

KUNI SUURE PERENI

KÕIK SEE KOKKU ON ME KODU,                                                                                                    

SEE ON MEIE EESTIMAA.                                                                                                             

KAARDI PEALT VÕIB ÄRA VÕTTA,                                                                                      

SÜDAMEST EI KÄTTE SAA!