Koroonaviiruse tõkestamise ennetusmeetmed

 KOROONAVIIRUSE TÕKESTAMISE ENNETUSMEETMED IMAVERE LASTEAIAS

Igapäevaelu korraldamisel juhindume eelkõige COVID-19 leviku tõkestamise olulistest ennetusmeetmetest Järva valla haridusasutustes, samuti terviseameti, teadus- ja haridusministeeriumi ning Vabariigi Valitsuse meetmetest ja soovitustest.

 • TAGATUD ON KÄTE DESINFITSEERIMISVAHENDI KÄTTESAADAVUS LASTELE, PERSONALILE, LAPSEVANEMATELE, KÜLALISTELE. VAHENDI KOHAD RÜHMADES ON MÄRGISTATUD. HOONE FUAJEESSE ON PAIGALDATUD KONTAKTIVABA KÄTE DESINFITSEERIMISJAAM.
 • HOMMIKUTI LASTEAEDA SAABUDES PESEVAD LAPSED JA TÖÖTAJAD ENNE RÜHMARUUMI SISENEMIST KÄSI. KÄTEPESULE PÖÖRATAKSE SUURT TÄHELEPANU TERVE PÄEVA VÄLTEL. KÄTEPESU KOHTADE JUURDE ON PAIGALDATUD KÄTEPESU PLAKATID VÕI LASTEPÄRASED ILLUSTREERIVAD PILDID.
 • LAPSEVANEMATEL ON PALUTUD ILMA MÕJUVA PÕHJUSETA RÜHMARUUMI MITTE SISENEDA. ERANDKORRAS SISENEMINE TULEB EELNEVALT KOKKU LEPPIDA, SISENEMISEL  DESINFITSEERIDA KÄED JA KANDA MASKI.
 • VIIRUSE LEVIKU SUURENEMISEL KORRALDADA LASTE VASTUVÕTT/ÜLEANDMINE VÄLJASPOOL RÜHMARUUME – RÜHMA ESISEL TERRASSIL VÕI ÕUEALAL.
 • MÄNGUASJADE KAASATOOMINE ON KEELATUD.
 • IGAPÄEVASELT TOIMUB RUUMIDE JA PINDADE MÄRGKORITUS (RIIETUSRUUMIDES NING TUALETTRUUMIDES 3 KORDA), KORD NÄDALAS MÄNGUVAHENDITE PUHASTAMINE/PESEMINE. TOIMUB REGULAARNE RUUMIDE TUULUTAMINE.
 • LASTEAIA SISEÜRITUSED (RAHVAMÄNGUHOMMIKUD, MÄNGUPEOD JNE) TOIMUVAD HAJUTATULT, ENAMASTI RÜHMADE KAUPA. AVALIKUD ÜRITUSED (NT VANAVANEMATE JA LASTE PIDU, JÕULUPIDU KOOS VANEMATEGA) JÄETAKSE ÄRA.
 • PERSONAL VÄLDIB LÄHIKONTAKTE.
 • VÕIMALIKULT PALJU VIIBITAKSE ÕUES.
 • TAGATUD ON KAITSEMASKIDE JA KINNASTE KÄTTESAADAVUS PERSONALILE.
 • VARUTUD ON PIISAVALT DESINFITSEERIMISVAHENDEID (KÄTEHÜGIEEN, KORISTUS).
 • ÕPETAJAL ON ÕIGUS HAIGUSNÄHTUDEGA LAST LASTEAEDA MITTE VASTU VÕTTA.
 • LAPSE HAIGESTUMISE KORRAL LASTEAIAS TEAVITATAKSE VIIVITAMATULT LAPSEVANEMAT. LAPS ERALDATAKSE KAASLASTEST NING TA JÄÄB KUNI LAPSEVANEMA SAABUMISENI TÄISKASVANU VALVE ALLA.
 • DIREKTORIL ON ÕIGUS HAIGUSNÄHTUDEGA TÖÖTAJAT TÖÖLE MITTE LUBADA.
 • TÖÖTAJA HAIGESTUMISEL KORRAL LASTEAIAS TEAVITAB TÖÖTAJA DIREKTORIT, LAHKUB TÖÖLT NING KONSULTEERIB PEREARSTIGA.
 • LAPSEVANEMATELE JA PERSONALILE JAGATAKSE OLULIST INFOT (JUHISED, SOOVITUSED JNE) KODULEHE, FACEBOOKI, ELIISI, INFOTAHVLITE, PABERKANDJATE VAHENDUSEL, SAMUTI SUUSÕNALISELT.
 • COVID-19 HAIGUSJUHTUMI KORRAL TEAVITAB ASUTUSE JUHT VIIVITAMATULT JÄRVA VALLA ABIVALLAVANEMAT: TIINA ORASTE, TELEFON 5053525, tiina.oraste@jarva.ee.

LAPSE VÕI TÖÖTAJA HAIGESTUMINE

COVID-19 on uue koroonaviiruse SARS-CoV-2 poolt põhjustatud viirushaigus. Koroonaviirus levib silmale nähtamatute piiskadega, mida nakatunud inimene levitab hingates, rääkides, köhides või aevastades. Samuti levib viirus pindade kaudu, mida nakatunud inimene on puudutanud või millele on nakkusega piisakesed sattunud. Koroonaviirusega nakatunud inimestel on kõige sagedamini üks või mitu järgmistest sümptomitest: palavik, kuiv köha, väsimus, röga, hingamisraskused, lihas- ja liigesvalu, kurguvalu ja peavalu. Kõige sagedamini esinevad palavik, köha ja hingamisraskused. Haiguse peiteperiood on 2 kuni 14 päeva, keskmiselt 5 päeva. Oluline on hoida inimeste vahelised kontaktid minimaalsed.

Infot COVID-19 kohta: https://www.kriis.ee/et, https://www.ee/et/koroonaviiruse-abc

Lapse haigestumine

Kui lapsel avalduvad lasteaias viibimise ajal respiratoorsed sümptomid (köha, palavik, nohu vm), siis tuleb laps isoleerida. Haiguskahtlusega lapsega kokku puutuvate inimeste arv viia miinimumini. Isoleeritud lapsele peab olema tagatud järelevalve kuni vanem lapsele järele tuleb. Kui lapse terviseseisund enne vanema kohale jõudmist silmnähtavalt halveneb, helistada 112.

Töötaja haigestumine

Lasteaias kohapeal haigestunud töötaja peab COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks ette panema kaitsemaski, teavitama haigestumisest direktorit/kolleegi ning lahkuma esimesel võimalusel lasteaiast. Haigestumisjuhtumi puhul tuleb konsulteerida perearstiga või helistada perearsti nõuandetelefonile ning käituda vastavalt juhistele.

Tegutsemine Covid – 19 diagnoosi korral

Lapsevanem, lasteaia töötaja või Terviseamet teavitab lasteaeda, kui COVID-19 kahtlus on leidnud kinnitust. Lasteaed teavitab juhtunust selle rühma liikmeid ja vanemaid. Teavituse koostamisel tuleb olla delikaatne, mainimata haigestunu nime jm andmeid, mis teda äratuntavaks teeks.

Terviseameti regionaalosakond võtab lasteaiaga ühendust ja teavitab kinnitatud COVID-19 diagnoosist ning selgitab välja inimesed, kes olid haigestunuga sümptomaatilisel perioodil lähikontaktis. Lasteaed osutab kaasabi.

Lähikontaktseid teavitab Terviseamet ning nad peavad jääma koju isolatsiooni 14 päevaks ning jälgima hoolikalt oma tervist. Ülejäänud lasteaia töötajad ja lapsed võivad jätkata oma tavapärast elu, kuid peaksid hoolikamalt jälgima oma tervist.

Kui mõnes rühmas tuvastatakse haigestumine, siis läheb haigestunuga kokku puutunud rühm kaheks nädalaks karantiini.

Kui õpetajal tuvastatakse COVID-19, siis temaga lähikontaktis olnud õpetajad ja lapsed jäävad kaheks nädalaks karantiini.

Lähikontaktiks loetakse olukorda, kus täiskasvanu või laps:

 • elab samas majapidamises COVID-19 haigega;
 • on olnud otseses füüsilises kontaktis COVID-19 haigega (nt kätlemine), vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel; ·
 • on olnud otseses kontaktis COVID-19 haige eritistega ilma kaitsevahendeid kasutamata (nt on peale köhitud, aevastatud, kasutanud viirusekandja salvrätti paljaste kätega);                                             ·
 • on viibinud COVID-19 haigega ühes ruumis (nt rühmaruumis, saalis jne) vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel.

COVID-19 diagnoosi kinnituse korral peab koheselt sulgema ruumid, kus COVID-19 viiruse positiivse diagnoosi saanud laps või töötaja on viibinud.

Nimetatud ruumides viiakse läbi kõikide pindade desinfitseerimine (sh uksekäepide, prügikast ja kraanisegisti, lauad jne) vastavalt Terviseameti puhastus- ja desinfitseerimise soovitustele. Ruumid on lubatud avada 48 tunni möödudes ruumide sulgemisest tingimusel, et ruumide nõuetekohasest desinfitseerimisest on möödunud vähemalt 6 tundi. Kui pole võimalik kindlaks teha pindu ja ruume, mis võivad olla COVID-19 viirusega saastunud, tuleb hoone sulgeda 72 tunniks.

Laps või töötaja võib lasteaeda naasta siis, kui perearst on tunnistanud ta terveks.

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse alusel otsustab nakkushaiguse epideemilisest levikust tuleneva ohu üle Terviseamet talle laekuvate andmete alusel. Kui haridusasutuse piirkonnas on tuvastatud kohapealne COVID-19 levik, annab tegutsemissuuniseid Terviseamet ja maakondlik kriisikomisjon, lähtudes piirkonna epidemioloogilisest olukorrast. Sama seadus ütleb, et lasteaia pidaja võib ajutiselt sulgeda enda juhitava asutuse, kooskõlastades selle Terviseametiga.

Töötajate asendamine

Töökorraldust ja töötajate asendamist koordineerib direktor. Tema haigestumise korral koordineerib tööd õpetajate seast määratud asendaja.

Teabevahetus

Teabevahetuseks kasutatakse lasteaia kodulehte, Eliisi- i keskkonda, Facebooki, teateid välisuksel. Meediapäringutele vastab ainult lasteaia direktor, kes annab pidajaga või Terviseametiga kooskõlastatud infot.

Kontaktid

Direktor Heidi Arula –  5232408

Õpetaja Ülle Laarmaa – 55609544

Õpetaja Lilian Okas – 58309417

Olulised kontaktid väljaspool lasteaeda

Perearsti nõuandetelefon 1220

Koroonaviiruse infotelefon 1247

Hädaabinumber 112

HOIA mobiilirakenduse  www.hoia.me abil saad kiiresti teada võimalikust lähikontaktist!

LASTEAIAS KÄIVAD VAID TERVED LAPSED, PERSONAL, VANEMAD – HAIGUSNÄHTUDEGA TULEB KOJU JÄÄDA!

HOOLIGEM ÜKSTEISEST NING PÜSIGEM TERVED!