Konkurss lasteaiaõpetaja ametikoha täitmiseks

  IMAVERE LASTEAED MÕMMI

võtab konkursi korras tööle lasteaiaõpetajad (3,0 ametikohta).

Sooviavaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 30.juuniks 2021 e-aadressil Imavere.Lasteaed@jarva.ee

Tööle asumise aeg on augustis 2021

Lisainfo tel. 52 32408